REGULAMIN SKLEPU BORN TO COVER 

 

 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy regulamin określa zasady:

1.1. działania sklepu internetowego „Born to Cover”,

1.2. zakładania Konta Klienta w sklepie internetowym „Born to Cover”,

1.3. sprzedaży towarów w sklepie internetowym „Born to Cover”,

1.4. dokonywania płatności za złożone zamówienia,

1.5. realizacji zamówienia,

1.6. procedury reklamacyjnej,

1.7. odstąpienia od umowy,

1.8. ochrony danych osobowych (tzw. polityka prywatności)

oraz inne ogólne warunki umowne sprzedaży towarów w ramach sklepu internetowego „Born to Cover”.

 

 1. DEFINICJE

2.1. Born to Cover – Bartosz Baran prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Bartosz Baran Born to Cover w Cekanowie 09-472 przy ul. Cichej 4, NIP: 774-321-93-08, REGON: 147249040.

2.2. Sklep internetowy „Born to Cover” – sklep internetowy prowadzony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działający pod adresem www.borntocover.pl,

2.3. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego „Born to Cover”, dostępny na stronie internetowej www.borntocover.pl w zakładce „Regulamin sklepu”,

2.4. Klient – osoba dokonująca zakupu w sklepie internetowym „Born to Cover”,

2.5. Konto Klienta – indywidualne konto zarejestrowane na stronie sklepu internetowego „Born to Cover”, przyspieszające proces składania zamówienia oraz umożliwiające Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu internetowego „Born to Cover”, zakładane w sposób określony w pkt 6 Regulaminu,

2.6. Strona – Klient lub Born to Cover (zwane łącznie Stronami).

 

 1. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO „BORN TO COVER”

3.1. Bartosz Baran Born to Cover w ramach sklepu internetowego „borntocover.pl” prowadzi zorganizowaną sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3.2. W sprzedaży w sklepie internetowym „borntocover.pl” znajdują się w szczególności akcesoria i artykuły osobistego użytku, w szczególności etui i inne akcesoria przeznaczone do telefonów.

3.3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo opisane. Na stronie każdego towaru znajduje się w szczególności nazwa i zdjęcie towaru, cena, informacja o właściwościach – marce, składzie, wielkości.

 

 1. SPRZEDAŻ TOWARÓW

4.1. Sprzedaż towarów w ramach sklepu internetowego „borntocover.pl” odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta na odległość poprzez stronę internetową www.borntocover.pl. Przez złożenie zamówienia rozumie się kliknięcie przez Klienta na stronie sklepu internetowego www.borntocover.pl przycisku: „Kupuję i płacę”.

4.2. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, określając w szczególności wielkość i kolor (jeśli istnieje wybór), a także ilość (w sztukach) zamówionego towaru oraz wybiera sposób płatności i dostawy.

 

 1. CENY

5.1. Ceny na stronie podawane są w wartości brutto (zawierają wszelkie należne podatki i cła).

5.2. Do ceny towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w pkt 9 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 

 1. KONTO KLIENTA

6.1. W ramach sklepu internetowego „borntocover.pl” każdy Klient ma możliwość założenia indywidualnego Konta Klienta (opcjonalnie).

6.2. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne.

6.3. Założenie Konta Klienta przyspiesza proces składania zamówienia przez Klienta (dane do realizacji zamówienia są wówczas automatycznie uzupełniane danymi podanymi przez Klienta podczas rejestracji Konta Klienta) oraz umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu internetowego Born to Cover, takich jak:

6.3.1. Dodatkowe rabaty – umożliwiają one Klientowi uzyskanie większego rabatu na określony asortyment,

6.3.2. „Moje konto” – umożliwiająca Klientowi dostęp do podanych danych osobowych oraz wyrażonych zgód oraz ich zmianę lub usunięcie,

6.3.3. „Historia zamówień” – umożliwiająca Klientowi wgląd w historię złożonych zamówień oraz sprawdzenie statusu ich realizacji,

6.3.4. „Zobacz Koszyk” – umożliwiająca Klientowi przejście do Koszyka obejmującego produkty dodane do koszyka w bieżącej sesji , a nie objętych jeszcze złożonym zamówieniem.

6.4. Rejestracji Konta Klienta można dokonać na stronie sklepu internetowego „Born to Cover” pod adresem www.borntocover.pl.

6.5. W celu założenia Konta Klienta należy:

6.5.1. kliknąć ikonkę „Zarejestruj” na stronie sklepu internetowego „www.borntocover.pl”,

6.5.2. wypełnić formularz rejestracji:

6.5.2.1. obligatoryjnie podać następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji (miasto, kod, ulicę, numer domu i lokalu, kraj), adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku osoby fizycznej także PESEL,

6.5.2.2. w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą należy obligatoryjne podać także firmę i NIP,

6.5.2.3. wpisać wybrane przez siebie indywidualne hasło umożliwiające dostęp do Konta Klienta, spełniające wymogi wskazane w pkt 6.6,

6.5.2.5. potwierdzić zapoznanie się oraz zaakceptować warunki Regulaminu,

6.5.2.6. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby założenia i korzystania z Konta Klienta sklepu internetowego Born to Cover; fakultatywnie można wyrazić zgodę na inne cele przetwarzania danych, tam wskazane,

6.5.2.7. po wypełnieniu formularza rejestracji kliknąć przycisk „Wyślij” na końcu formularza, co po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji powoduje założenie Konta Klienta (jeżeli formularz rejestracji nie został wypełniony prawidłowo, na stronie wyświetlona zostanie o tym informacja; należy wówczas prawidłowo wypełnić formularz rejestracji i ponownie kliknąć przycisk „Wyślij”),

6.5.3. wyświetlona zostanie informacja o założeniu Konta Klienta, a informacja zawierająca dane podane podczas rejestracji (z wyjątkiem hasła) oraz złożone oświadczenia i zgody zostanie automatycznie wysłana na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

6.6. Hasło umożliwiające dostęp do Konta Klienta powinno składać się z co najmniej 8 znaków i zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne i powinno być zmieniane przez Klienta nie rzadziej niż co 30 dni.

6.7. W celu zalogowania się do Konta Klienta należy wpisać w formularzu logowania znajdującym się na górze strony sklepu internetowego Born to Cover adres e-mail podany przy rejestracji oraz swoje indywidualne hasło dostępu do Konta Klienta.

6.8. Szczegóły Konta Klienta są dostępne po kliknięciu przycisku „Moje konto” znajdującego się na samym dole strony.

6.9. W celu dokonania modyfikacji Konta Klienta (podanych danych osobowych i adresów) należy:

6.9.1. zalogować się do Konta Klienta,

6.9.2. wejść na Konta Klienta klikając przycisk „Moje konto” znajdujący się na samym dole strony.

6.9.3. wybrać zakładkę „Moje adresy”,

6.9.4. wprowadzić modyfikacje podanych danych osobowych lub adresów używając przycisku „Edytuj” znajdujący się obok właściwych danych,

6.10. W celu usunięcia Konta Klienta należy skorzystać z przycisku „Usuń Konto Klienta” w zakładce „Opcje konta” w strefie Konta Klienta(wymagany jest tutaj e-mail podany przy rejestracji) lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Born to Cover pisemnie lub mailowo (dane kontaktowe podane są w pkt 14 Regulaminu).

 

 1. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

Składanie zamówienia przez Klienta odbywa się następująco:

7.1. Należy wejść na stronę wybranego towaru poprzez kliknięcie ikonki danego towaru na stronie sklepu internetowego „borntocover.pl”.

7.2. Na stronie wybranego towaru, należy kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Produkt zostaje dodany do koszyka.

7.3. Pojawi się komunikat informujący, że produkt dodano do koszyka. W przypadku chęci rozpoczęcia składania zamówienia, należy kliknąć przycisk „Pokaż Koszyk” znajdującą w prawym górnym rogu strony sklepu internetowego Born to Cover.

7.4. Po wejściu na stronę Koszyka, by rozpocząć składanie zamówienia, należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.

7.5. Nastąpi automatyczne przekierowanie Klienta na stronę składania zamówienia. Złożenie zamówienia składa się z czterech kroków:

7.5.1. W „KROKU 1 – Przyjęcie zamówienia” wyświetlone zostaną informacje o towarach objętych zamówieniem, ich cenie, udzielonym rabacie oraz o łącznej kwocie do zapłaty; jeżeli Klient posiada kod rabatowy i chce z niego skorzystać, musi wpisać do w polu „Kod rabatowy” i kliknąć przycisk „Zastosuj kod”. Należy sprawdzić wyświetlone dane zamówienia (w razie potrzeby ich zmiany należy w celu usunięcia towaru należy w kolumnie „Usuń” zaznaczyć towary do usunięcia, a następnie kliknąć przycisk „Usuń zaznaczone”, natomiast w celu zmiany ilości zamawianego towaru należy w kolumnie „Ilość” wprowadzić odpowiednią ilość towaru a następnie kliknąć przycisk „Zaktualizuj koszyk” by zmiana została wprowadzona), a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” by przejść na stronę wyboru sposobu kontynuowania składania zamówienia.

7.5.2. Na stronie wyboru sposobu kontynuowania składania zamówienia należy dokonać wyboru sposobu kontynuowania składania zamówienia. Możliwe jest kontynuowanie składania zamówienia bez konieczności rejestracji Konta Klienta (w tym celu należy prawidłowo wypełnić dane do wysyłki lub dokonując logowania na Konto Klienta (w tym celu należy wpisać dane dostępu do Konta Klienta i kliknąć przycisk „Ok”). Jeżeli Konta Klienta nie zostało wcześniej założone, możliwe jest jego założenie (w tym celu należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się” i przejść przez procedurę Rejestracji, a po założeniu Konta Klienta wrócić na stronę Koszyka i ponownie rozpocząć procedurę składania zamówienia zgodnie z pkt 7.4.

7.5.3. Nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę „KROK 2 – Płatność i dostawa”.

7.5.4. W „KROKU 2 – Płatność i dostawa” wyświetlone zostaną różne metody płatności i dostawy oraz ich koszt (do wyboru są różne sposoby płatności oraz dostawy, umożliwiające według wyboru Klienta płatność z góry lub płatność przy odbiorze – dostępne sposoby dostawy dla każdego ze sposobu płatności i ich koszt wskazane zostały w pkt 8 i 9 Regulaminu). Należy wybrać jeden ze sposobów dostawy oraz płatności, zaznaczając wybraną opcję, a także podać dane do realizacji zamówienia:

 1. a) obligatoryjnie podać następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji (miasto, kod, ulicę, numer domu i lokalu, kraj), adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku osoby fizycznej także PESEL,
 2. b) w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą należy obligatoryjne podać także firmę i NIP,

W przypadku zalogowania na Konto Klienta dane są uzupełniane automatycznie tymi, które zostały podane przez Klienta przy rejestracji Konta Klienta. W przypadku chęci użycia innych danych, należy je wprowadzić ponownie. Następnie należy potwierdzić zapoznanie się oraz zaakceptować warunki Regulaminu poprzez zaznaczenie właściwego pola („Przeczytałem i akceptuję regulamin sklepu”). Ponadto w polu „Uwagi do zamówienia” możliwe jest wpisanie dodatkowych uwag do składanego zamówienia. By przejść do kolejnego kroku składania zamówienia należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

7.5.5. Nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę „Krok 3 – Przyjęcie do realizacji”.

 

7.5.6. Wyświetlone zostanie informacja o przyjęciu złożonego zamówienia do realizacji przez Born to Cover, a podsumowanie złożonego zamówienia, które wyświetlone zostało w „KROKU 2 – Płatność i dostawa” zostanie automatycznie wysłane na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku wyboru metody płatności „Przelew na konto” wyświetlone zostaną ponadto dane do przelewu. W przypadku wyboru metody płatności „Tpay.com/PayPal” nastąpi następnie automatyczne przekierowanie na stronę dokonywania płatności elektronicznych. Należy postępować zgodnie z instrukcjami właściwego operatora płatności elektronicznych. Po zakończeniu procedury płatności nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z informacją o pomyślnym zakończeniu procedury płatności.

7.6. Jeżeli Klient posiada Konto Klienta, złożone zamówienia widoczne są również w strefie Konta Klienta w zakładce „Ostatnie zamówienia”.

7.7. W przypadku, gdy sklep Born to Cover nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadomi on o tym Klienta, który bez wyznaczania dodatkowego terminu będzie mógł wówczas od umowy odstąpić. W razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Born to Cover dokona niezwłocznego zwrotu wszelkich kwot uiszczonych przez Klienta.

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

8.1. Istnieją następujące sposoby płatności złożone zamówienie:

8.1.1. z góry:

 1. a) przelew na konto („Przelew bankowy”),
 2. b) płatność za pomocą serwisu „Tpay.com” („Tpay.com”),
 3. c) płatność za pomocą serwisu ,,PayPal” (‘’PayPal’’).

8.1.2. przy odbiorze:

 1. a) płatność przy odbiorze („Płatność przy odbiorze”),

8.2. Wyboru sposobu płatności dokonuje się na stronie na stronie „Przejdź do kasy””, o której mowa w pkt 7.5.3.

8.3. W przypadku wybrania jako metody płatności za towar ” Przelew na konto”, dane do przelewu zostaną wyświetlone bezpośrednio po złożeniu zamówienia lub są dostępne w zakładce danego zamówienia w strefie Konta Klienta w zakładce „Historia zamówień”. Jeżeli Klient nie posiada Konta Klienta, dane do przelewu zostaną wyświetlone tylko bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

8.4. Po naciśnięciu przycisku rozpoczęcia procedury zapłaty należy postępować zgodnie z instrukcjami właściwego operatora płatności elektronicznych, a po pomyślnym zakończeniu procedury płatności nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę z informacją o pomyślnym zakończeniu procedury płatności.

8.5. Termin płatności z góry wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

8.6. W przypadku wybrania metody płatności za towar przy odbiorze „Płatność przy odbiorze” zapłata następuje do rąk listonosza przy odbiorze przesyłki.

 

 1. DOSTAWA, ODBIÓR ZAMÓWIENIA

9.1. Możliwe są następujące sposoby dostawy lub odbioru zamówienia:

9.1.1. dostawa przez Pocztę Polską na adres wskazany przez Klienta,

9.1.2. dostawa do Paczkomatu InPost wskazanego przez Klienta,

9.2. Koszty dostawy na terenie Polski są następujące:

9.2.1. w przypadku wyboru płatności z góry i dostawy przez Pocztę Polską – 10,00 zł,

9.2.2. w przypadku wyboru płatności z góry i dostawy do Paczkomatu InPost – 12,00 zł,

9.2.3. w przypadku wyboru płatności przy odbiorze i dostawy przez Pocztę Polską – 15,00 zł,

9.2.4. w przypadku wyboru płatności przy odbiorze i dostawy do Paczkomatu Inpost – 12,00 zł,

9.2.5. w przypadku wyboru płatności z góry i dostawy kurierem Inpost – 16,00 zł,

9.2.6. w przypadku wyboru płatności przy odbiorze i dostawy kurierem Inpost – 18,00 zł.

9.2.5. Dla zamówień powyżej 200 PLN wysyłka na terenie Polski jest bezpłatna.

9.3. Możliwa jest dostawa przesyłki poza granice Polski do następujących Państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Malta, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania.

9.4. Koszty dostawy poza granice Polski są zgodne z cennikiem Poczty Polskiej. W celu ustalenia kosztów dostawy konkretnej przesyłki należy skontaktować się ze sklepem Born to Cover. Koszty wysyłki poza granice Polski są uzależnione od miejsca przeznaczenia oraz od wagi paczki. Informacja o wysokości opłaty za wysyłkę przesyłana jest przez BOK drogą elektroniczną.

9.5. Zgodnie z Prawem przewozowym, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien żądać od przewoźnika niezwłocznego, protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient powinien niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, zgłosić przewoźnikowi żądanie ustalenia stanu przesyłki.

 

 1. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

10.1. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Born to Cover dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko. W razie opóźnienia sprzedawcy, Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić.

10.2. Zazwyczaj czas realizacji zamówienia jest krótszy niż 30 dni i kształtuje się następująco:

10.2.1. w przypadku zamówień płatnych z góry są one kompletowane i nadawane (lub gotowe do odbioru) w ciągu 1 dnia od dnia otrzymania zapłaty od Klienta,

10.2.2. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze są one kompletowane i nadawane (lub gotowe do odbioru) w ciągu 1 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia,

10.2.3. przeciętny czas dostawy przesyłki do Paczkomatu InPost to 1-2 dni od momentu nadania,

10.2.4. przeciętny czas dostawy przesyłki przez Pocztę Polską to 1-2 dni od momentu nadania,

10.2.5. przeciętny czas dostawy przesyłki przez Pocztę Polską za granicę od momentu nadania to 5 dni.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11.1. Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej ze sklepem internetowym Born to Cover bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

11.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

11.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Born to Cover o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną. Dane kontaktowe sklepu Born to Cover podane są w pkt 14 Regulaminu.

11.4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz ten znacznie ułatwia proces odstąpienia od umowy.

11.5. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi także Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

11.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

11.7. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Born to Cover), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru.

11.8. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

11.9. Klient zobowiązany jest odesłać rzecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformuje sklep Born to Cover o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Dane kontaktowe sklepu Born to Cover podane są w pkt 14 Regulaminu.

11.10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11.11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11.12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

11.12.1. o świadczenie usług, jeżeli sklep Born to Cover wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Born to Cover utraci prawo odstąpienia od umowy,

11.12.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sklep Born to Cover nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

11.12.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

11.12.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

11.12.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

11.13. Oświadczenia o odstąpieniu można kierować na adres wskazany w pkt 14 Regulaminu.

 

 1. REKLAMACJE

12.1. Born to Cover ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez wad.

12.2. Born to Cover odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli towar (rzecz sprzedana) ma wadę fizyczną lub prawną.

12.3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

12.3.1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

12.3.2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

12.3.3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

12.3.4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

12.4. Na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Jednakże Born to Cover nie jest odpowiedzialny względem Klienta za to, że towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień (producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent), jeżeli zapewnień tych nie znał ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

12.5. Born to Cover jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

12.6. Born to Cover jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

12.7. Born to Cover jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

12.8. Jeżeli towar ma wadę, Klient może:

12.8.1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady; w takiej sytuacji Born to Cover jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; Born to Cover może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów,

12.8.2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Born to Cover niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie; tak określone uprawnienie sprzedającego doznaje ograniczeń określonych w pkt 12.8.2.1 i 12.8.2.2; obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady,

12.8.2.1. w warunkach określonych w pkt 12.8.2, Born to Cover nie może wymienić towaru na wolny od wad lub wady usunąć, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Born to Cover albo Born to Cover nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady,

12.8.2.2. w warunkach określonych w pkt 12.8.2, Klient może zamiast zaproponowanego przez Born to Cover usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Born to Cover; przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

12.9. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12.10. Klient, który wykonuje uprawnienie z tytułu rękojmi do odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na wolną od wad, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do Born to Cover. Dane kontaktowe sklepu Born to Cover podane są w pkt 14 Regulaminu.

12.11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Born to Cover.

12.12. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

12.13. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

12.14. Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczone rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a Born to Cover mimo żądania Klienta nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, Klient może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.

12.15. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

12.16. Born to Cover odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Born to Cover przewoźnikowi, jeżeli Born to Cover nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

12.17. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 12.16.

12.18. W terminie określonym w pkt 12.16 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

12.19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Przepis stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

12.20. Jeżeli określony przez Born to Cover lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Born to Cover odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

12.21. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się pkt 12.15 – 12.19 Regulaminu, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

12.22. Reklamacje można kierować na adres wskazany w pkt 14 Regulaminu.

12.23. Przykładowy wzór formularza reklamacji stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, WYKORZYSTWYANIE PLIKÓW COOKIES W SERWISIE, INFORMACJE O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ)

13.1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Born to Cover zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 tj.).

13.2 Klient podając swoje dane osobowe przy składaniu zamówienia wyraża zgodę na ich przetrwarzanie przez Sprzedającego celem realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

13.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Born to Cover prowadząc sklep internetowy „Born to Cover”, są następujące:

13.3.1. wymagania minimalne:

 • połączenie z siecią Internet;
 • przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja;
 • posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

13.4. W sklepie internetowym „Born to Cover” nie jest możliwe korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu – podanie danych, które zostały wskazane w pkt 6.5.2 i 7.5.4 jako obligatoryjne, jest bowiem niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi jest (tj. w celu wykonania przez Born to Cover zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego „Born to Cover”).

13.5. Born to Cover stosownie do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 100 poz. 1024) zapewnia wysoki poziom technicznych środków bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego „Born to Cover”, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione; w szczególności Born to Cover stosuje:

13.5.1. środki kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej oraz wobec treści przekazywanych przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego „Born to Cover”,

13.5.2. korzystanie przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do

13.5.3. fizyczne lub logiczne zabezpieczenia chroniące przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności:

kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym administratora danych a siecią publiczną,

kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego administratora danych,

13.5.4. zabezpieczenia przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego,

a ponadto umożliwia dostęp do danych wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia za pomocą odpowiednio silnego hasła (dla każdego użytkownika odrębny identyfikator).

13.6. Istnieją następujące szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:

13.6.1. piractwo komputerowe,

13.6.2. otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej drogą elektroniczną (spam),

13.6.3. złośliwe oprogramowanie (malware), w szczególności wirus, robak, trojan, spyware, wabbit, keylogger, rootkit,

13.6.4. łamanie zabezpieczeń oprogramowania (cracing),

13.6.5. podsłuch komputerowy (sniffing),

13.6.6. rozszyfrowywanie danych (kryptoanaliza),

13.6.7. działania hakerów.

13.7. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń Klient powinien zaopatrzyć swoje urządzenie, które łączy się z Internetem, w aktualny program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Ponadto Klient powinien zaopatrzyć swoją pocztę elektroniczną w program wykrywającym obecność wirusów w wiadomościach e-mail oraz sprawdzać importowane dane przed ich otwarciem (uruchomieniem) za pomocą modułu skanowania pliku programu antywirusowego.

13.8. Zakazane jest dostarczania przez Klienta w ramach sklepu internetowego „Born to Cover” treści o charakterze bezprawnym.

13.9. Klientowi przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego działania sklepu internetowego „Born to Cover” w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje można kierować do Born to Cover pisemnie lub mailowo (dane kontaktowe podane są w pkt 14 Regulaminu).

13.10. Born to Cover obowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 1. KONTAKT

Born to Cover
Cicha 4
09-472 Cekanowo
Polska
NIP: 774-321-93-08
REGON: 147249040

e-mail: [email protected]

tel. 664-171-102

nr konta:

Ing Bank Śląski
31 1050 1025 1000 0090 4551 0170

 

Adres do zwrotów oraz reklamacji:

Born to Cover
ul. Cicha 4
09-472 Cekanowo

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. Jeżeli Klient jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa miejsca zwykłego pobytu Klienta. Jeżeli przepisy te przewidują wyższy poziom ochrony konsumentów, niż wskazany w niniejszym Regulaminie, Strony obowiązują postanowienia wynikające z tych przepisów.

15.2. Jeżeli Klient nie jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego a sądami właściwymi do rozstrzygania sporów między stronami są sądy polskie.

Produkt dodano do listy
Product added to compare.

Korzystanie z tej  strony internetowej  oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies  Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.